ZODIAC News
Nộp hồ sơ Tuyển dụng

THƯ NGỎ TUYỂN DỤNG

Bằng sức mạnh trí tuệ, công nghệ hiện đại, vốn và tinh thần đoàn kết của tập thể cán bộ công nhân viên, Zodiac sẽ không ngừng phấn đấu để mang lại cho khách hàng những giá trị nổi trội thông qua các dịch vụ hoàn hảo nhất với phương châm thành công của khác hàng là sự thành công của Zodiac. Trong những năm tới Zodiac mong muốn được biết...