Hỏi đáp
Sổ tay hướng dẫn sử dụng máy chiếu Optoma

MỤC LỤC

 

Lưu ý khi sử dụng.............................................................................. 3

Giới thiệu ............................................................................................ 5

Các tính năng của máy chiếu ......................................................... 5

Phụ kiện đóng gói ............................................................................. 6

Tổng quan về máy chiếu ................................................................. 7

Sử dụng máy chiếu............................................................................ 9

Bảng điều khiển ................................................................................. 9

Các cổng nối....................................................................................... 10

Điều khiển từ xa ................................................................................. 11

Kết nối ............................................................................................... 13

Kết nối máy tính hay màn hình .........................................................14

Kết nối thiết bị nguồn video .............................................................. 15

Thao tác ............................................................................................ 18

Bật/tắt nguồn máy chiếu ....................................................................18

Chỉnh độ cao máy chiếu ................................................................... 19

Chỉnh mức thu phóng và tiêu điểm cho máy chiếu ..................... 19

Chỉnh cỡ hình chiếu ........................................................................... 20

Thao tác menu......................................................................................21

Phụ lục .............................................................................................. 28

Thay đèn mới ....................................................................................... 28

Lắp đặt giá treo trần ............................................................................ 29

Khắc phục sự cố................................................................................... 30


Sổ tay hướng dẫn sử dụng máy chiếu Optoma