Hỏi đáp
Cách chỉnh lật hình máy chiếu khi treo ngược lên trần

Trả lời:

Cách chỉnh lật hình các dòng máy chiếu khi treo ngược trên trần

  • Đảo hình máy chiếu Panasonic

    Chọn Menu --> Projector setup --> Installation ---> chọn chế độ Front/Ceiling

  • Đảo hình máy chiếu Nec

    Chọn Menu --> Setup --> Installation --->Orinentation chọn chế độ Front/Ceiling

  • Đảo hình máy chiếu BenQ

    Chọn Menu --> Setup (basic) --> Projector Position ---> chọn chế độ Front/Ceiling

  • Đảo hình máy chiếu Sony

    Chọn Menu ---> Installation (Menu cờ lê) -->mageFlip ---> chọn chế độ HV (Flips the picture horizontally and vertically )

  • Đảo hình máy chiếu Infocus

    Chon Menu ---> Image setup ---> Ceiling mount ---> Chọn chế độ phù hợp

  • Đảo hình máy chiếu Optoma

    Chọn Menu --->Seting --> projection ---> Chon Ceiling mout ( biểu tượng treo ngược máy chiếu)

  • Đảo hình máy chiếu Epson

    Chọn Menu --> Extended --> projection --> Front/Ceiling