Giải pháp máy chiếu ống kính ngắn Hitachi

Ứng dụng trình chiếu tại Showroom

Sử dụng trong trung tâm thẩm mỹ

Sử dụng trình chiếu trong văn phòng mà không phải lo ngại hình ảnh bị che khuất

Kết hợp bảng tương tác thông minh Hitachi sử dụng trong lớp học làm cho buổi học sinh động và trực quan

 

Sản phẩm liên quan